Oferta

Zakres usług obejmuje:

księgi handlowe dla fundacji i stowarzyszeń (rachunkowość III sektora, rachunkowość w NGO); dla podmiotów wykonujących działalność handlową, usługową i produkcyjną w tym:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • dokonywanie obliczeń zaliczek podatku dochodowego,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT i CIT.

Usługi dla sektora małych podmiotów:

 • książka przychodów i rozchodów dla sektora małych przedsiębiorstw,
 • obsługa przedsiębiorców rozliczających podatek w formach ryczałtowych:
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa,
 • prowadzenie ewidencji zakupów dla podatników VAT i przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT.

Obliczanie wynagrodzeń i rozliczanie składek z ZUS:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników,
 • rozliczanie delegacji pracowniczych,
 • obsługę rodziców zatrudniających nianie na podstawie umów uaktywniających.

Obsługa środków trwałych dla potrzeb podatkowych:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ustalanie stawek amortyzacji,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych.

Rozliczenia podatkowe:

 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • obliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT, CIT.

Pozostałe usługi:

 • segregowanie dokumentów,
 • odpisywanie na pisma i wezwania,
 • wystawianie not obciążeniowych,
 • prowadzenie ewidencji zapłat,
 • pisanie wezwań do zapłaty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.